ALGEMENE VOORWAARDEN 2020

BEEMOM & HYPNOFERTILITY NEDERLAND

KVK NL 74804243
GEVESTIGD TE HOOIIJZER 67 OOSTZAAN
THERAPEUTE/COACH LILIAN KRUSE

Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke sessie hypnotherapie of coaching tussen BeeMom, therapeute/coach Lilian Kruse en cliënt.

Voorafgaand aan de eerste sessie ontvangt de client de privacyverklaring en de algemene voorwaarden per email. Met het inplannen en verschijnen bij de eerste sessie, gaat u automatisch akkoord met de heersende algemene voorwaarden.

Overeenkomsten

Lilian Kruse en cliënt komen de volgende zaken overeen;

  • open en eerlijk informatie te verstrekken die van belang kan zijn bij de behandeling van de cliënt
  • met in ogenschouw nemend de mogelijkheden en de beperking van een therapeutische sessie
  • alle persoonlijke informatie rondom de sessie vallen onder beroepsgeheim en privacywetgeving
  • de algemene- en betalingsvoorwaarden

Hypnose en coaching

In hypnose gaan is een actief proces waar zowel de therapeut alsook de cliënt een rol in spelen. Beide dragen verantwoordelijkheid in het slagen van de sessie. Het is belangrijk dat de client actief mee doet met de door de therapeute voorgestelde oefeningen, met een open en nieuwsgierige mindset.

Vertrouwelijkheid

De informatie door cliënten verstrekt aan BEEMOM, Lilian Kruse worden vertrouwelijk behandeld. Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens of in verband met de therapie, vallen onder beroepsgeheim. Daarbij houdt BEEMOM en Lilian Kruse zich aan de actuele privacy wetgeving.

Copyright en auteursrechten

Alle werkboeken, audio’s, video’s, foto’s en teksten van BEEMOM Lilian Kruse vallen onder het auteursrecht en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden verspreid, op welke manier dan ook.

Medische verantwoordelijkheid

In het geval van (ernstige) medische klachten, dient de client altijd onder behandeling te staan van een medisch arts of specialist. Wanneer een potentiele client in het verleden of recent een diagnose of ervaring heeft met waanideeën of psychoses, zal deze niet als client worden aangenomen. BEEMOM en Lilian Kruse dragen in geen geval (eind)verantwoordelijkheid voor de medische gezondheid van de cliënt.

Afspraak verzetten of annuleren

Een afspraak verzetten kan in overleg met BEEMOM, Lilian Kruse tot 48 uur voor de sessie. Verzetten van de afspraak kan telefonisch, per mail of whatsapp en is alleen definitief wanneer beide partijen bevestigd hebben aan elkaar. Bij annuleren of verzetten korter dan 48 uur voor de afspraak, kan de afspraak volledig in rekening worden gebracht.

 Betalingsvoorwaarden

Betaling gebeurd vóór of bij aanvang van de eerste sessie. Betaling vooraf zorgt voor een geïnvesteerde mindset bij de client, die ten goede komt aan het resultaat van de sessies. Wanneer de betaling niet op tijd is gedaan, komt de afspraak te vervallen.

Betaling in termijnen

Betaling in termijnen kan in overleg met Lilian Kruse. Betaling gebeurd vóór of bij aanvang van de afgesproken sessies. Bij een betaling in termijnen worden extra kosten gerekend. Wanneer de betaling niet op tijd is gedaan, komt de afspraak te vervallen. Bij een betaling in termijnen gaat de client een betalingsverplichting aan voor alle termijnen.

Garantie

Bij diverse producten geldt een tevredenheidsgarantie.

Bij de sessies:

De garantie houdt in dat er meetbaar verbetering is in het gevoel van de besproken situatie. Aan het begin en aan het eind van de sessie wordt het resultaat getest en besproken. Alleen wanneer er géén verbetering is, en de client direct tijdens de sessie aangeeft gebruik te willen maken van de garantie, zal het volledige bedrag worden geretourneerd. Bij meerdere sessies, kun je tot uiterlijk de derde sessie aanspraak maken op de garantie.

Bij het online traject:

Ben je niet tevreden? Dan kun je uiterlijk vóór het verschijnen van module 3 een mailtje sturen, dan haal ik je uit het programma en krijg je binnen 14 dagen je geld terug.

Zorgverzekering

De hypnotherapie bij BEEMOM wordt NIET vergoed door de zorgverzekering. BEEMOM is vrij gevestigd en niet aangesloten bij een beroepsvereniging.

 Privacy

De privacy van de klanten van BeeMom is super belangrijk. Persoonlijke dingen die besproken worden over de mail, telefoon en in de praktijk blijven privé. Mijn praktijk is gebouwd op wederzijds vertrouwen.

Prijzen en andere tarieven

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. BEEMOM, Lilian Kruse kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke typefouten. Prijzen voor eerdere aankopen of andere cliënten geven geen rechten voor nieuwe aankopen.

Geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen en klachten dienen per email te worden gemeld bij lilian@BeeMom.nl o.v.v. klacht. Deze worden binnen 14 dagen in behandeling genomen.